(02) 3113 292 | hrompest@t.mk

Ergon

 

Хербицид со две активни материи, наменет за сузбивање на широколисни плевели во пролетна и зимска пченица и пролетен јачмен.