(02) 3113 292 | hrompest@t.mk

Chikara 25 WG

Тотален хербицид (не селективен) со резидуално и продолжено делување.
На плевелите делува во фаза на нивно никнување, па затоа третираната површина останува без плевели во текот на целата сезона.
Време на употреба е во доцна есен или рана пролет, кога плевелите сеуште не се поникнати.